Patroon

Onze kernwaarden

Vertrouwen als de basis

Onderliggend aan elk succesvolle ontwikkeling ligt vertrouwen. Vertrouwen in elkaar om het juiste te doen in het belang van het project. Vertrouwen leidt tot een prettige samenwerking waar mooie dingen in ontstaan. Wederkerig vertrouwen wordt vaak uitbetaald in vervolgsamenwerkingen, waardoor langdurige relaties ontstaan en je weet wat je aan elkaar hebt.

Oog voor alle belangen als vertrekpunt

Om elkaar te kunnen vertrouwen moet je oog hebben voor elkaars belang. Met welke intentie of belang zit een partij in ‘de wedstrijd’? Wat is voor hem of haar een succesvolle uitkomst? Daarbij zijn tegengestelde belangen niet uitgesloten. Het is zaak om daar een modus in te vinden zodat dit niet tot problemen hoeft leiden. Integendeel, onder wrijving ontstaat vaak glans. Socialex Real Estate heeft alle belangen scherp en kan zich verplaatsen in alle stakeholders van het ontwikkeltraject. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle ontwikkeling binnen de gestelde tijd en (financiële) randvoorwaarde een stuk groter.

Synergie als doel

Het geheel is meer dan de som der delen. Door vertrouwen, transparantie en openheid in belangen ontstaat er een samenwerkingsflow, waarin het project succesvol verloopt. Dit leidt tot synergie.

Maatschappelijk betrokken

Socialex gelooft in een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bedrijven. Naast het schrijven van zwarte cijfers in de jaarverslagen geloven wij dat een bedrijf een maatschappelijk doel moet hebben. Daarmee werken we aan een mooier en eerlijker Nederland. Socialex heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het dichten van de maatschappelijke kloof die in Nederland de afgelopen decennia is ontstaan. Een kloof die zich uit in vermogen, opleidingsniveau en huizenbezit. De sleutel om deze maatschappelijke kloof te verkleinen zit ons in een gelijke kansen in het onderwijs. Socialex steunt diverse initiatieven om kansarme kinderen een eerlijke kans te geven om deel te nemen aan de maatschappij.