Patroon

Projecten

Onze projecten

Momenteel zijn wij als gedelegeerd ontwikkelaar of op risicodragende basis bezig met de onderstaande projecten.

Merwedekanaalzone – Utrecht

Namens woningcorporatie Bo-Ex ontwikkelt Socialex Real Estate 206 sociale huurwoningen in de Merwedekanaalzone. De Merwedekanaalzone is één van de grootste binnenstedelijke en autovrije ontwikkelingen van Nederland, waar op korte termijn 6.000 woningen worden toegevoegd in een brede mix. Socialex draagt hierbij zorg voor de uitwerking vanaf het voorlopig ontwerp tot aan de realisatie. Dit bouwblok wordt in nauwe samenwerking ontwikkelt met Greystar. Het ontwerp is van Group A.

Grintweg – Yerseke

In Yerseke herontwikkelt Socialex Real Estate namens de grondeigenaar een voormalige mosselkokerij naar een gemengd landelijk natuurinclusief woonmilieu. Deze gebiedsontwikkeling behelst woningen van verschillende typologieën, waaronder vrijstaande woningen en tweekappers. Socialex Real Estate ontwikkelt dit project vanaf de allereerste schets tot en met de verkoop.

Terwijde – Utrecht

Namens woningcorporatie Bo-Ex en stichting Habion ontwikkelt Socialex Real Estate een woonprogramma van circa 160 woningen in Utrecht Terwijde. Een 100% sociaal programma in een stedelijke omgeving. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een sociale en inclusieve stad. Socialex draagt hierbij zorg voor de uitwerking vanaf het schetsontwerp tot aan de realisatie.

Noorderhaven – Zutphen

Socialex Real Estate ontwikkelt een gemengd programma van woningen en commerciële functies aan de Noorderhaven in Zutphen. In de Noorderhaven komen op termijn circa 1.100 woningen, waarvan een groot deel inmiddels al gerealiseerd is. Socialex Real Estate ontwikkelt het gebied van het voormalig kantoorpand van Alliander naar een gemengd stedelijk milieu.

Utrechtseweg – de Bilt

Aan de Utrechtseweg in de Bilt is Socialex betrokken bij de herontwikkeling van een Autodemontagebedrijf naar een natuurinclusieve woonplek van minimaal 60 woningen. Er is ruimte voor een betaalbaar woonprogramma gelegen op een prachtige centrale plek tussen de Bilt en Utrecht. Socialex ontwikkelt hier een plek met respect voor de ecologie en bestaande flora en fauna.

Hoofdweg – Nieuw-Vennep

Aan de Hoofdvaart nabij het centrum van Nieuw Vennep is Socialex Real Estate bezig met de ontwikkeling van een appartementen gebouw. De insteek van het plan is om 24 levensloop bestendige appartementen te realiseren. Het ontwerp is van ENZO architecten uit Burgerveen.